Tiệm vải thổ cẩm Hoa Tiến

Lắng nghe tiếng thoi đưa

từ làng dệt xa xưa

h7- flying shuttle HTB

“Chạm cảm nhận vải dệt. Từng nét chỉ hoa văn. Sợi ngang đan sợi dọc. Thiết kế đậm văn hóa . Và toát lên đặc tính chỉ có thể làm từ những đôi tay khéo léo. “

Tìm tấm vải theo hoa văn

Vải mộc

Vải nhuộm tự nhiên

Vải thổ cẩm

Dõi theo hoạt động từ Hoa Tiến