Chuyện hoa văn kể – số 1

blog-34a-770x510

1. Hoa văn cổ người Thái

Hoa văn Móc treo Cồng Chiêng “Boọc cóng” và Quả trám “Mắc cướm”, nhuộm và dệt ikat – 𝕲𝖔𝖓𝖌 𝕽𝖆𝖈𝖐 & 𝕻𝖎𝖑𝖎 𝖓𝖚𝖙𝖘, 𝖎𝖐𝖆𝖙 𝖉𝖞𝖊𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖓𝖉 𝖜𝖊𝖆𝖛𝖎𝖓𝖌.

Phụ nữ Thái tạo hoa văn bằng kĩ thuật ikat khi nhuộm sợi ngang trước khi dệt. Cách làm này tạo cho những hoa văn hiện lên có đường biên mờ. Hai hoa văn trên tấm vải là hình móc sắt để treo cồng chiềng và hình quả trám. Người Thái thường mang dàn cồng chiêng ra đánh khi có lễ hội, khi tụ họp uống rượu cần hay ngày đầu tiên có sấm chớp sau Tết âm lịch (phà hoọng). Còn quả trám là một loại quả quen thuộc trong bữa ăn của các gia đình người Thái.

Chuyện hoa văn kể – 𝕻𝖆𝖙𝖙𝖊𝖗𝖓 𝕾𝖙𝖔𝖗𝖞, 2017

Làm thủ công bởi nghệ nhân HTX Thổ cẩm Hoa Tiến – Handmade by artisans of Hoa Tien Brocade Cooperative

2. Old pattern of Thai People

Thai women create patterns by ikat techniques in which weft threads are tie-dyed before weaving. A characteristic of ikat textiles is an apparent “blurriness” to the design. These patterns are gong rach and pili nut. Thai people use the metal hook to hang their traditional bossed gong on the rack in festive social gatherings, usually accompanied by fermented rice stem wine or the first thunderstorm of the year that occurs after the traditional Tet (locally called pha hoong). And the pili nuts, or Chinese olive is a type of fruits that appears often in the diet of Thai people.

Các mẫu họa tiết phối trên vải

〖Chuyện hoa văn kể – 𝕻𝖆𝖙𝖙𝖊𝖗𝖓 𝕾𝖙𝖔𝖗𝖞, 2017 〗

📸 Photo courtesy Nic Shonfeld

🧵 Textile Linker & Hoa Tien Brocade #pattern #workshop #patternmaking #embroiderydesign #embroiderylove #embroideryart #embroiderypattern #handembroidery #decodepattern #hoatienbrocade #textilelinker

(Nguồn: Textilelinker & Hoa Tien Brocacde)

Leave A Comment

Your email address will not be published.