Chuyện hoa văn kể – số 2

blog-35b-770x510

1. Hoa văn cổ người Thái

Hoa văn Quả Trám “Boọc Cươm”, thêu trên khung – 𝕻𝖎𝖑𝖎 𝖓𝖚𝖙 𝖕𝖆𝖙𝖙𝖊𝖗𝖓, 𝖊𝖒𝖇𝖗𝖔𝖎𝖉𝖊𝖗𝖞 𝖔𝖓 𝖑𝖔𝖔𝖒

Khăn Piêu là khăn truyền thống và tạo nên vẻ đẹp quyến rũ và độc nhất của phụ nữ dân tộc Thái. Mỗi chiếc khăn Piêu chứa đựng tâm tư, tình cảm, tính cách của người dệt lên đó. Trên chiếc khăn Piêu này, hoa văn viền là hình quả trám và trung tâm là hoa văn hình người nhân đôi. Quả trám là một loại quả quen thuộc trong bữa ăn của các gia đình người Thái. Họ thường đi nhặt quả trám rụng trong rừng, mang về rửa sạch và luộc hay kho để ăn với cơm. Nhớ ơn loại quả nhỏ bé nhưng hữu ích này, người Thái dệt hoa văn quả trám lên thổ cẩm của mình.

Chuyện hoa văn kể – 𝕻𝖆𝖙𝖙𝖊𝖗𝖓 𝕾𝖙𝖔𝖗𝖞, 2017

Làm thủ công bởi nghệ nhân HTX Thổ cẩm Hoa Tiến – Handmade by artisans of Hoa Tien Brocade Cooperative

2. Old pattern of Thai People

𝕶𝖍𝖆𝖓 𝕻𝖎𝖊𝖚, a traditional scarf, makes Thai women unique and attractive. Each scarf tells a story about the weavers’ feelings and character through patterns and colors. On this Pieu scarf, the pattern border is the pili nuts and the double human in the middle. Pili nut, or Chinese olive, is the type of fruit that appears often in the diet of Thai people. They usually collect pili nuts falling from big pili trees that grow in the jungle near their village and braise or steam to eat with rice. As a way to thank this ordinary fruit, Thai women weave this pattern on their textiles.

Hoa văn Quả Trám trên khăn Piêu

〖Chuyện hoa văn kể – 𝕻𝖆𝖙𝖙𝖊𝖗𝖓 𝕾𝖙𝖔𝖗𝖞, 2017 〗

📸 Photo courtesy Nic Shonfeld

🧵 Textile Linker & Hoa Tien Brocade #pattern #workshop #patternmaking #embroiderydesign #embroiderylove #embroideryart #embroiderypattern #handembroidery #decodepattern #hoatienbrocade #textilelinker

(Nguồn: Textilelinker & Hoa Tien Brocacde)

Leave A Comment

Your email address will not be published.